| Euro-face.cz

STAY+


STAY+
STAY+
Realizace: 2021–2023

Projekt STAY+ je zaměřen na gamifikaci pozitivního chování mladých lidí během pandemie ale i mimo ni. Snaží se nabídnout inovativní řešení pro odborné vzdělávání, kde se ukázal přechod na online/distanční výuku a aktivní zapojení mladých lidí (15 – 21 let) mimořádně obtížný.

Konkrétně projekt hledá cesty propagace pozitivní chování, které chrání osobní pohodu a přispívají k udržení motivace ke studiu.

Projekt vychází z mobilní interaktivní aplikace Stay, která ověřila v praxi model odměňování mladých lidí za žádoucí iniciativu. Šlo o směrnici britské vlády během pandemie COVID-19 #StayAtHome. Podařilo se ověřit pozitivní dopad na motivaci a chování mladých lidí.

Výstupy projektu STAY+ jsou založeny na dobré praxi, výzkumu a vývoji, a udržitelnosti.