ART | Euro-face.cz

Projekt ART


Projekt
Projekt
Realizace: 2021–2023

Umění a kultura virtuálně

Projekt ART zpřístupňuje část mezinárodního muzejního světa a dalších kulturních / náboženských institucí celoevropské cílové skupině: studentům ve věku 8 – 16 let. Kvůli šíření nemoci COVID-19 je nyní obtížné až nemožné cestovat, což se odráží v mobilitě všech, včetně studentů a učitelů. Metoda ART VR (virtuální realita) otevírá studentům svět muzeí, učí je kritickému myšlení a dává jim prostor utvořit si vlastní názor.

Projekt ART spojuje metodiku virtuální reality s globálním občanstvím a uměleckou výchovou. VR umožňuje simulovat 3D svět, který nás obklopuje. Prostřednictvím nejrůznějších nahrávek muzeí, výstav (i dočasných), historických a kulturních budov získají studenti nejen úžasný vhled do různých exhibicí, různých druhů umění a historie, ale jsou jim také nabídnuta různá zadání a vysvětlení a učí se svými vlastními aktivními příspěvky globálnímu občanství.


www.art-vr.eu

Letáček ke stažení