| Euro-face.cz

DeFacto – Jak je důležité míti Filipa


DeFacto

V důsledku pandemie Covid-19 se potřeba kontrolovat informace, které jsou nám předkládány, výrazně zvýšila. Média nás neustále zahlcují tunami zpráv a člověk se v nich velmi snadno ztratí nebo začne věřit nepravdivým informacím.

Ačkoli se náš projekt blíží ke konci, je aktuálnější než kdy předtím. Naše případové studie ukázaly, jak snadno lze manipulovat s lidským mozkem a ošálit jej, aby uvěřil zdánlivě pravdivým informacím. Díky praktickým školením se nám podařilo zvýšit povědomí o tom, jak důležité je začlenit tyto znalosti do našich vzdělávacích systémů. Naší snahou je učit pedagogy, aby při předávání znalostí používali nástroje a metody, které mají k dispozici. Děti a nejen oni se musí naučit kontrolovat, co čtou, slyší nebo vidí. Že „žhavá novinka“ možná není tak „žhavá“, jak se uvádí, což jsme prokázali během našeho praktického výcviku. Důležitá je zejména praktická zkušenost, která má obvykle šokující efekt jak jsme viděli v průběhu našeho semináře, který proběhl začátkem července v Kroměříži a kde jsme mohli demonstrovat naše získané poznatky a zkušenosti. Všichni účastníci projevili velký zájem o toto téma a jeho praktičnost pro školy.


Webové stránky projektu: http://defacto.space/cs/home-cz/