TELEWORKING | Euro-face.cz

Teleworking – šance pro zaměstnání


Teleworking
Teleworking
Realizace: 2006-2008
Společnost Euroface se partnersky podílí na realizaci projektu „Teleworking – šance pro zaměstnání“, schváleném v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem projektu je praktické uplatnění jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti – homeworkingu.

Jeho velkou předností je využitelnost pro sociálně, zdravotně I jinak znevýhodněné skupiny obyvatel. Právě na ně se zaměřujeme účinným poradenským balíčkem, který jim pomůže získat a udržet si odpovídající pracovní uplatnění. Vytváříme nové kanály pro zaměstnávání těchto osob v malých a středních firmách, z nichž některé jsou v projektu přímo zastoupeny (Denesa spol. S r.o., Promat Vsetín a.s., Pilana Nástrojárna s.r.o.).

Vliv na cílovou skupinu zajišťují především partnerské asociace a sdružení (Český svaz žen, Centrum služeb postiženým). Vytváříme nový pracovní trh a poradenské, informační a metodické nástroje s cílem snižování nezaměstnanosti sociálně ohrožených skupin obyvatelstva.