SOCRATES | Euro-face.cz

Rozvoj podnikatelských dovedností u osob po výkonu trestu na základě zkušeností v evropských zemích


Rozvoj
Rozvoj
Realizace: 2007-2008

Projekt programu Socrates vytváří specifické metodologické nástroje, které umožní občanům znevýhodněným na trhu práce, zejména občanům po výkonu trestu, získat dovednosti nutné pro založení a provoz vlastního podnikání .

(Jak definovat potřeby zákazníků, testovat a chránit produkty, distribuce, vytvoření business plánu, volba vhodné právní formy, business model, organizační plán, marketingový a finanční plán, budování týmu, apod.), nebo pro nalezení vhodného zaměstnání (vyhledávání programů na podporu zaměstnanců, nalezení pracovní příležitosti, příprava na přijímací pohovor, komunikace s budoucím zaměstnavatelem, apod.).