INVOLVE | Euro-face.cz

Involve - partnerství ve vzdělávání


Involve
Involve
  Realizace: 2010-2012

Projekt partnerství s názvem "INVOLVEment of learners with low educational background into the Lifelong learning process" (zapojení osob s nízkým vzděláním do procesů celoživotního učení) se zaměřuje na strategie, metody a nástroje potřebné pro zvýšení účasti určitých skupin osob na vzdělávání.

Projekt vychází ze skutečnosti, že tato cílová skupina je ohrožena nezaměstnaností a sociálním vyloučením.

Bližší informace o projektu si stáhněte zde.


02.10.2012 Závěrečná příručka projektu INVOLVE


Dvouletá spolupráce na projektu partnerství (INVOLVE) skončila v létě 2012. Hlavním cílem projektu byla výměna zkušeností a prezentace výsledků dobré praxe na téma motivace osob s nízkou úrovní vzdělání k celoživotnímu vzdělávání. Prohlédněte si příručku zde.