DEFACTO | Euro-face.cz

De Facto


De
De
  Realizace: 2018-2020

Vliv chybné informace (misinformace) a zavádějící informace (dezinformace) na politiku a zpravodajství se v poslední době dostal do hledáčku veřejnosti.

De Facto zkoumá negativní dopad misinformací a dezinformací poté, kdy se stanou internetovými zdroji informací studentům a učitelům všech věkových kategorií. Jejich vliv na vzdělání má dopad na všechny.
Problém, který se snažíme řešit, je ukázat, jak bránit náš vzdělávací systém před nepřesnými a zavádějícími informacemi. Uvědomujeme si dvojí zranitelnost systému, kdy na jedné straně jsou žáci, kteří informace neúmyslně používají ve svých školních projektech, a na straně druhé učitelé a lektoři, kteří na základě získaných informací připravují své hodiny a hodnotí své studenty.
Projektový tým spojil své víceoborové znalosti a zkušenosti a zvolil přístup kognitivní vědy k návrhu praktických řešení, kterými by vybavil učitele, lektory a jejich žáky lepším pochopením kognitivních procesů, jejich spouštěčů, předsudků a omezení.
Vzdělávání a školení učitelů bude probíhat na základě případových studií, školících materiálů, příruček a datových vizualizací.

Webová stránka projektu: www.defacto.space.

Letáček ke stažení.


23.08.2020 Představujeme výstupy projektu DeFacto


Projekt DeFacto se v srpnu přiblížil svému závěru a to je příležitost představit některé z mnoha výstupů. Pedagogům slouží Manuál, jak pracovat s misinformací a dezinformací ve školském prostředí.

Manuál vychází z bohatého teoretického základu projektu, ale jedinečným jej činí to, že v sobě nese zkušenosti pedagogů sdílené v rámci společných školení realizovaných v letech 2019-2020.


De-Facto-Guidebook-CZ ke stažení

17.07.2020 DeFacto – Jak je důležité míti Filipa


V důsledku pandemie Covid-19 se potřeba kontrolovat informace, které jsou nám předkládány, výrazně zvýšila. Média nás neustále zahlcují tunami zpráv a člověk se v nich velmi snadno ztratí nebo začne věřit nepravdivým informacím.

Ačkoli se náš projekt blíží ke konci, je aktuálnější než kdy předtím. Naše případové studie ukázaly, jak snadno lze manipulovat s lidským mozkem a ošálit jej, aby uvěřil zdánlivě pravdivým informacím. Díky praktickým školením se nám podařilo zvýšit povědomí o tom, jak důležité je začlenit tyto znalosti do našich vzdělávacích systémů. Naší snahou je učit pedagogy, aby při předávání znalostí používali nástroje a metody, které mají k dispozici. Děti a nejen oni se musí naučit kontrolovat, co čtou, slyší nebo vidí. Že „žhavá novinka“ možná není tak „žhavá“, jak se uvádí, což jsme prokázali během našeho praktického výcviku. Důležitá je zejména praktická zkušenost, která má obvykle šokující efekt jak jsme viděli v průběhu našeho semináře, který proběhl začátkem července v Kroměříži a kde jsme mohli demonstrovat naše získané poznatky a zkušenosti. Všichni účastníci projevili velký zájem o toto téma a jeho praktičnost pro školy.


Webové stránky projektu: http://defacto.space/cs/home-cz/

19.02.2020 DeFacto na festivalu Akademie věd ČR Týden mozku


Projekt DeFacto se představí v rámci doprovodného programu na festivalu Týden mozku, který pořádá Akademie věd ČR.

Více informací zde.

Navštivte nás na stánku v pátek 20.3.2020. Ukážeme Vám praktické tipy a cvičení, zaměříme se na zpracovávání informací a poodhalíme, proč věříme nepřesným a zavádějícím informacím. Projekt DeFacto je zaměřen především na pedagogy a v průběhu jeho realizace vzniká řada materiálů, studií a případových studií, které jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách http://defacto.space/cs/home-cz/.

Těšíme se na Vás

Stáhněte si informační leták zde.

09.02.2020 Školení zástupců partnerských organizací DeFacto v Kroměříži


Kroměříž se stala místem konání kurzu pro pedagogy. Za účasti zástupců z Bulharska, Belgie, Itálie, Polska, Velké Británie a Slovinska proběhlo školení na Střední pedagogické škole Kroměříž

Tématem bylo pilotně ověřit metodologii vytvořenou v rámci projektu DeFacto, projektu zaměřeného na práci s informacemi.
Kurz probíhal ve dnech 3.2.2020 – 7.2.2020 a bude pokračovat navazujícím školením v Bulharsku a Polsku. Učitelé si odnesli poznatky o významu ověřování informací a vyzkoušeli si praktické případové studie, které mohou následně aplikovat do vlastní výuky.

https://www.facebook.com/defacto.space/


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

28.01.2019 Výzva pro pedagogy a studenty


Pomozte nám vytvořit nástroje pro rozpoznání pravdivých informací na internetu a pro ověřování zdrojů informací při zpracovávání školních projektů.

Vaše podněty jsou pro nás důležité. Vyplnění dotazníku Vám zabere 5 min.


https://defacto.space/de-facto-key-surveys/