PRACENAOBZORU | Euro-face.cz

Práce na obzoru


Práce
Práce
  Realizace: 2018-2020

Projekt je dalším z řady iniciativ v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. V průběhu dvou let realizace podpoříme téměř 50 osob ze Zlínského kraje, které jsou znevýhodněné na trhu práce věkem (55+) a zároveň jsou v evidenci úřadu práce již déle než 5 měsíců.

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost podpořených osob. Cíle projektu dosáhneme prostřednictvím souboru vzdělávacích a pracovně-poradenských aktivit včetně zprostředkování zaměstnání a poskytování mzdových příspěvků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Stáhněte si leták projektu

13.03.2020 Stále je možné zapojit se do aktivit projektu Práce na obzoru


Projekt je příležitostí pro osoby ve věku 55+ a v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Nabízíme podporu a osobnostní i profesní rozvoj. Spolupracujeme s grafoložkou, která vypracovává grafologický portrét z rukopisu. Portrét Vám prozradí detaily o Vaší osobnosti ve vztahu k pracovnímu uplatnění a silné a slabé stránky. Nabízíme účast na kurzu pozitivní komunikace s výbornou lektorkou, která na každou zoufalou situaci najde pozitivní náhled. Pořádáme kurzy i individuální výuku na počítači, od základů práce po orientaci na internetu se zaměřením na bezpečné chování v celosvětové síti.

Hradíme kvalifikační kurzy z nejrůznějších oborů a dle zájmu, např. florista, kosmetička, asistent pedagoga a další. Spolupracujeme se zaměstnavateli a poskytujeme mzdové příspěvky.
Velkou výhodou je, že v projektu je možné využít jen těch aktivit, o které máte zájem, žádná aktivita není povinná.
V současné době bylo tímto projektem podpořeno více než 30 osob, někteří absolvovali kurzy, někteří nastoupili do zaměstnání a jiní využili příležitosti dozvědět se něco o sobě.
Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky (777011717) nebo mailem (management@euro-face.cz)

13.03.2019 Projekt „Práce na obzoru“ pomáhá uchazečům o zaměstnání


Že není snadné nalézt novou práci ve věku 55+ potvrzují všichni účastníci projektu Práce na obzoru. Setkávají se s předsudky zaměstnavatelů, kteří málokdy ocení dlouholeté zkušenosti.

Proto se tímto projektem zaměřujeme na jejich specifické problémy a nabízíme individuální poradenství, psychologickou podporu, služby právníka, rozvoj počítačových dovedností. Zájemcům můžeme uhradit i rekvalifikaci, čehož využila například paní Monika, která úspěšně absolvuje kvalifikační kurz Sportovní masér a těší se na novou profesní dráhu. Zaměstnavatelům poskytujeme mzdové příspěvky i příspěvky na mentora na pracovišti, abychom účastníkům maximálně usnadnili návrat na trh práce, a to je i případ paní Blanky, která nastoupila na pracovní místo na plaveckém bazénu v Kroměříži.

Další zájemce o vstup do projektu rádi uvítáme, obracejte se na Janu Hanke, tel.: 608 102 807.


 });