SPRAVNYMSMEREM | Euro-face.cz

Cesta správným směrem


Cesta
Cesta
  Realizace: 2017-2019

Projekt je zaměřen na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob ze Zlínského kraje, které jsou v evidenci úřadu práce déle než 1 rok. Tato skupina patří mezi nejohroženější na trhu práce, její podíl na celkové nezaměstnanosti ve Zlínském kraji činí více než 30%.

Účastníkům projektu nabízíme řadu zajímavých aktivit:

  • Zjištění osobnostních a kvalifikačních předpokladů metodou grafologie, tedy analýzou rukopisu. Výstupem je zpráva a pohovor s grafoložkou.
  • Individuální poradenství s cílem zjištění a odstranění bariér pro dlouhodobě uspokojivé pracovní uplatnění.
  • Účast na skupinových seminářích, které budou realizovány průběžně na téma osobní motivace, zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a volných pracovních míst
  • Rekvalifikace – účastníkům projektu, kterým pro nalezení zaměstnání schází vhodná kvalifikace zajistíme a uhradíme rekvalifikační kurz.
  • Zprostředkování zaměstnání – do projektu zapojujeme i zaměstnavatele a při vytvoření pracovního místa pro účastníka projektu poskytujeme na tato místa mzdové příspěvky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Stáhněte si leták projektu zde.

03.07.2019 Úspěšné zakončení projektu Cesta správným směrem


V květnu 2019 jsme ukončili téměř dvouletý projekt zaměřený na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji. Přestože situace na trhu práce je příznivější než byla před několika lety, kdy jsme projekt plánovali, osoby s delší dobou evidence na Úřadu práce stále potřebují komplexní a individuální podporu pro své pracovní uplatnění. Bez cíleně zaměřené podpory zůstávají bez práce a naděje na lepší životní podmínky.

V rámci projektu se nám podařilo zapojit 48 osob, z nichž 41 získalo podporu ve větším rozsahu. Jednalo se o individuální posouzení osobnostních a pracovních předpokladů, pracovní poradenství, příležitost účastnit se skupinových seminářů zaměřených na problematiku trhu práce. Řada účastníků využila možnosti získat novou kvalifikaci a vstoupila do rekvalifikačního vzdělávání. Přímo do projektu jsme zapojili 19 zaměstnavatelů ve Zlínském kraji a poskytli jim příspěvky na pracovní místa. I po skončení projektu se snažíme monitorovat situaci našich účastníků a těší nás, že minimálně polovina je jich stále v zaměstnání.


28.06.2018 Jsme na cestě správným směrem


Jsme téměř v polovině realizace projektu aktivní politiky zaměstnanosti „Cesta správným směrem“ a to je příležitost pro malou rekapitulaci.

Ačkoli je nyní situace na trhu práce ve Zlínském kraji nejpříznivější za posledních pár let, je zde stále dostatečně velká skupina osob, které si bez komplexní a dlouhodobé podpory nedokáží najít a udržet své pracovní uplatnění.

Naplánovali jsme zapojení 50 osob z cílové skupiny a aktuálně do projektu vstoupilo 41 dlouhodobě nezaměstnaných osob, které se zapojily do projektových aktivit. Zejména individuální posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů, individuální poradenství a motivační semináře podstupují všichni účastníci projektu. Dále jsme se zavázali, že 35 osob získá v projektu dlouhodobou podporu a tento ukazatel již nyní dosahuje hodnoty 34.

Do projektu jsme aktuálně zapojili 14 zaměstnavatelů za účelem vytvoření pracovních míst pro účastníky projektu. Zaměstnavatelé jsou převážně malé firmy ze Zlínského kraje, ale zastoupena je i nezisková a příspěvkové organizace. 22 účastníků projektu nastoupilo na pracovní místa s čerpáním mzdových příspěvků, které zaměstnavatelům kompenzují zejména administrativní zátěž spojenou se zaměstnáním dlouhodobě nezaměstnaných účastníků. 8 účastníků také vstoupilo do rekvalifikačního vzdělávání, které by jim mělo otevřít nové možnosti na trhu práce.

Projekt bude dále pokračovat v úspěšně realizovaných aktivitách a podporovat stávající i nové zájemce o pomoc na trhu práce.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

29.01.2018 Motivační semináře v projektu Cesta správným směrem


Motivační semináře jsou příležitostí pro setkání v příjemné atmosféře, zamyšlení se nad svou situací a cestou, na kterou se vydáváme. Dozvíme se něco více o sobě a inspirujeme se navzájem.

Semináře se týkají posílení osobní motivace, zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a volných pracovních míst. Setkáváme se v různých prostředích, např. v počítačové učebně Knihovny Kroměřížska jsme se specificky zaměřili na přípravu životopisu v textovém editoru, v konferenční místnosti Hotelu Bouček jsme zkoušeli různé metody sebepoznání.


Fotografie z semináře - kliknutím zobrazíte větší fotografii