INPLACE | Euro-face.cz

IN PLACE – Innovative Video Presentations for Learning Creative Entrepreneurship


IN
IN
  Realizace: 2017-2019

Hlavním cílem projektu IN PLACE je přispět ke kvalitě odborného vzdělávání, konkrétně učení založeného na praxi a zlepšit tak postavení absolventů odborných škol na trhu práce.

Projekt IN PLACE vytváří podmínky pro spolupráci odborných škol a malých a středních firem v oblasti příležitostí odborné praxe pro studenty. Využívá k tomu specifický nástroj z oboru informačních technologií, a tím jsou video-vizitky, moderní forma firemní prezentace, ve které studenti uplatní své znalosti a dovednosti získané ve škole i v rámci neformálního vzdělávání, a v týmech budou vytvářet krátké video prezentace zapojeným firmám.

Přínos pro studenty nebude jen v rovině ICT, ale během přípravy, tvorby a implementace video-vizitky budou studenti rozvíjet své komunikační dovednosti, budou provádět výzkum, shromažďovat potřebné informace a také prezentovat svou práci managementu firmy. Studenti tak budou rozvíjet své kompetence v oblasti ICT, ale také klíčové kompetence, které potřebují pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Klíčovou roli během odborné práce studentů mají zapojení učitelé, kteří zajišťují vazbu odborné praxe na učební proces a zaměřují se na hodnocení studentů. Projekt vytváří prostředí pro sdílení zkušeností na evropské úrovni a umožňuje debatu mezi pedagogy zaměřenou na ověření metod pro hodnocení pokroku žáků během jejich odborné praxe. Zapojení učitelé získají v rámci projektu přístup k metodě INGOT, tj. metoda hodnocení žáků založená na porovnávání práce žáků se stanovenými výstupy učení. Tato metoda vznikla ve Velké Británii a postupně byla adaptována i pro podmínky v dalších zemích. Využití metody INGOT v projektu umožní ocenit studenty za jejich video-vizitky certifikáty s vazbou na evropský kvalifikační rámec. Partnerské organizace projektu IN PLACE z České republiky, Itálie, Portugalska, Bulharska, Nizozemska a Španělska reprezentují školy, organizace vzdělávání učitelů a firmy a vytváří prostor pro dlouhodobou spolupráci mezi zapojenými subjekty.

Projekt č. 2017-1-CZ01-KA202-035426

Bližší informace o projektu naleznete na http://www.inplace.cz/.


18.06.2019 Poslední setkání partnerů projektu In Place ve slunné Granadě


Poslední partnerské setkání projektu Erasmus+ "In Place" proběhlo v minulých dnech ve španělské Granadě. Partneři představili finální verze videí, která vytvořili žáci středních škol pro malé a střední podniky.

Projekt jsme pak zakončili mezinárodní konferencí, na které byla videa představena studentům a učitelům granadské školy Colegio San Isidoro. Spolupráce na projektu byla úspěšná, zejména pak náš český partner PrimMat v čele s učiteli Liborem Olbrichem a Michalem Adamem odvedl výbornou práci na tvorbě videí se studenty. Videa ze všech zúčastněných zemí jsou k vidění na webu http://www.inplace.cz.

12.11.2018 C1 školení učitelů projektu InPlace v Nizozemsku


Od 29. října do 2. listopadu 2018 proběhlo v rámci evropského projektu IN PLACE školení učitelů v kanceláři organizace Knowledge Center PRO WORK v Burgh-Haamstede (Nizozemsko).

Hlavním důvodem setkání bylo naučit učitele používat on-line platformu Markbook, která byla vytvořená britskou organizací TLM. Tohoto školení se zúčastnili profesoři z každé partnerské země projektu (Bulharsko, Česká republika, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Nizozemsko).
Od této chvíle až do konce projektu budou všichni partneři projektu využívat tuto platformu jako nástroj k posouzení získaných znalostí studentů, kteří se účastní nahrávání a úpravy videí v místních firmách zúčastněných zemí.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

03.08.2018 Třetí projektový meeting v Portu


Již třetí setkání partnerů projektu InPlace proběhlo 27.7.2018 v portugalském Portu. Setkání se zúčastnili kromě hostitelské organizace SPI zástupci z České republiky, Španělska, Bulharska a Itálie.

Hlavní pozornost se zaměřila na sdílení zkušeností partnerů s průběhem projektu, spolupráci se školami v jednotlivých zemích a také firmami, které si nechávají vytvářet firemní videovizitky. Byly prezentovány další výstupy projektu, videovizitky vytvořené českými a španělskými studenty. Diskutovala se příprava vzdělávací akce pro učitele, která proběhne v říjnu 2018 v nizozemském Burgh-Haamstede za účasti 21 pedagogů.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

23.03.2018 Druhé setkání v Sofii


Dne 23.3. 2018 se uskutečnilo druhé setkání partnerů projektu InPlace, které se konalo v bulharské Sofii. Během setkání, na kterém byli přítomni partneři ze Španělska, Portugalska, Itálie, Bulharska a České republiky, byly zhlédnuty první video ukázky, které natočili studenti ve spolupráci s učiteli a firmami.

Dále měli partneři možnost podívat se na ukázky video animací, které byly vytvořeny studenty VOŠPS a SPgŠ v Kroměříži. Další projektové setkání partnerů proběhne v červenci v Portu.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

13.10.2017 Zahájení projektu InPlace v Kroměříži


První mezinárodní setkání partnerů projektu InPlace se konalo v Kroměříži, 10.10.2017

Kick-off-meeting byl příležitostí oficiálně zahájit nový dvouletý projekt koordinovaný Euroface Consulting s.r.o. Zahájení se zúčastnila i europoslankyně Olga Sehnalová a místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka. Po vzájemném představení partnerů se již řešily konkrétní projektové aktivity, bylo vybráno logo projektu a plánovány kroky k zapojení škol, učitelů, studentů a malých a středních podniků.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii