NEZTRACIMKROK | Euro-face.cz

Neztrácím krok – Za lepší postavení žen 55+ na trhu


Neztrácím
Neztrácím
  Realizace: 2017-2018

Hlavním cílem projektu je zlepšit nepříznivé postavení žen 55+ na trhu práce ve Zlínském kraji, zvýšit jejich zaměstnatelnost a uplatnitelnost.

Ženy budou motivovány k profesnímu růstu a odbornému vzdělávání s cílem nalezení, udržení a progresi v zaměstnání.

Ženy ohrožené nezaměstnaností budou motivovány k profesnímu růstu a odbornému vzdělávání s cílem prevence ztráty zaměstnání a progresi ve stávající profesi. Podpořené osoby budou zapojeny do diagnostiky, která doporučí jejich profesní orientaci a kvalifikační potřeby, budou využívat profesního poradenství a poradenství o trhu práce a mohou také zvýšit nebo změnit svou kvalifikaci a rozšířit své kompetence.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Stáhněte si projektový leták.


08.09.2018 Ženy 55+ neztrácí krok a my rekapitulujeme


Téměř dvouletý projekt na podporu žen ve věku 55+ k uplatnění na trhu práce a kariérnímu růstu dospěl ke konci své realizace. Zájem účastnic o další vzdělávání a osobnostní rozvoj předčil naše očekávání, a tak jsme překročili všechny plánované výstupy projektu Neztrácím krok.

Do projektu se zapojilo celkem 53 žen ze Zlínského kraje a různého postavení na trhu práce (nezaměstnané, pracující i neaktivní). Seznámily se s inovativní metodou bilanční a pracovní diagnostiky, grafologií, která vychází z analýzy rukopisu. Ženy využily příležitostí pro vzájemné setkávání na seminářích profesního a kariérového poradenství a workshopech, kterých proběhlo celkem 24. Některé účastnice se zapojily do grafoterapie a pracovaly na cílené změně vlastního rukopisu a tím změně některých osobnostních rysů. Více než polovina zapojených žen absolvovala odborné vzdělávání, které jsme realizovali podle aktuálních potřeb účastnic a 25 získalo novou kvalifikaci. 15 ženám jsme zprostředkovali mzdové příspěvky a umožnili tak nastoupit na nové pracovní místo nebo změnit dosavadní pracovní zařazení. Že zakončujeme mimořádně úspěšný projekt dokládají nejen tato čísla, ale zejména pozitivní ohlasy, kterých se nám dostalo v nevídané míře. Všem zájemcům, na které se již v tomto projektu nedostalo, doporučujeme zapojení do některého z nově začínajících projektů, o kterých informujeme na těchto webových stránkách.


Fotografie z projektu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

01.12.2017 Picasa - dokonalý správce fotografií


30.11.2017 proběhlo školení na správce fotografií Google Picasa v rámci projektu Neztrácím krok aneb Za lepší postavení žen na trhu práce ve Zlínském kraji.

Účastnice projektu se seznámily s možnostmi vytvoření a prohledávání databáze fotografií.
Vyzkoušely si základní úpravy fotografí a vytvořily jednoduchou koláž a video.


Manuál k PICASe je ke stažení zde.

Odkaz na obrazového průvodce Picasou je zde.

26.09.2017 Pozvánka na poradenský seminář s přednáškou


Srdečně zveme všechny zájemce na poradenský seminář s přednáškou Mgr. Věry Škultétyové na téma Tajemství našeho písma.

Seminář se koná v Knihovně Kroměřížska, 17.10.2017, od 16.30 hodin.

23.09.2017 Jak bezpečně na Internet v projektu Neztrácím krok IV


14.9.2017 byla zakončena série školení Bezpečné používání internetu v rámci projektu Neztrácím krok aneb Za lepší postavení žen na trhu práce ve Zlínském kraji.

Účastnice úspěšně absolvovaly test, který shrnoval probrané znalosti a obdržely certifikát o absolvovaném kurzu.
V poslední části kurzu si účastnice kurzu založily facebookový účet.

Návod na nastavení úvodní stránky, záložek a vymazání webové historie prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox ke stažení zde.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

13.07.2017 Jak bezpečně na Internet v projektu Neztrácím krok III


13.7.2017 proběhla třetí série školení Bezpečné používání internetu v rámci projektu Neztrácím krok aneb Za lepší postavení žen na trhu práce ve Zlínském kraji.

V první části se účastnice procvičily základy vyhledávání v Google a naučily se některé speciální praktiky vyhledávání. Dále si osvojily ovládání mapových serverů mapy.cz a maps.google.com. Poslední část školení byla věnována přehledu sociálních sítí.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

18.06.2017 Jak bezpečně na Internet v projektu Neztrácím krok II


16.6.2017 proběhla druhá etapa školení Bezpečné používání internetu v rámci projektu Neztrácím krok aneb Za lepší postavení žen na trhu práce ve Zlínském kraji.

Účastnice si vyzkoušely práci v různých internetových prohlížečích a naučily se jejich základnímu nastavení. Dále si procvičily práci s webmailovými klienty a osvojily si zásady bezpečného chování na Internetu. Poslední část byla věnována metodice úspěšného vyhledávání ve webových vyhledávačích.

Účast je v rámci projektu zdarma, v případě zájmu kontaktujte Kateřinu Nevřalovou, e-mail: management@euro-face.cz.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

09.06.2017 Motivační kurzy s využitím grafoterapie


Grafoterapie je terapeutická metoda založená na psaní. Současně s pravidelným psaním, které pomáhá, když je potřeba zklidnit myšlenky v rychlé době a zorientovat se v životních cílech, jde navíc o řízenou změnu určitých prvků v rukopisu.

Tato změna se pak zpětně projeví v požadované změně osobnostních rysů. Do grafoterapie se mohou zapojit účastnice projektu Neztrácím krok v rámci poradenských seminářů.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

23.05.2017 Jak bezpečně na Internet v projektu Neztrácím krok I


V projektu Neztrácím krok aneb Za lepší postavení žen na trhu práce ve Zlínském kraji nabízíme účastnicím školení zaměřené na bezpečné používání internetu. Zaměřujeme se především na možnosti internetu ve vztahu k práci, tedy vyhledávání informací, včetně pracovních nabídek a e-mailovou komunikaci. Věnujeme se i sociálním sítím, internetovému bankovnictví, apod.

První ze série školení proběhlo 19.5.2017 v učebně Knihovny Kroměřížska. Dále se budeme zaměřovat na témata podle potřeb účastnic, chystáme se tedy i např. na úpravu a sdílení digitálních fotografií. Účast je v rámci projektu zdarma, v případě zájmu kontaktujte Kateřinu Nevřalovou, e-mail: management@euro-face.cz. Termín dalšího školení: 16.6.2017.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

10.03.2017 Výzva k zapojení do projektu „Neztrácím krok“


Projekt „Neztrácím krok“ nabízí příležitost ženám ve věku 55+ ve Zlínském kraji zapojit se do řady zajímavých a užitečných aktivit realizovaných s cílem pomoci těmto ženám zlepšit jejich postavení na trhu práce a přispět k uplatňování rovných příležitostí žen a mužů.

Mezi nabízené aktivity patří například bilanční diagnostika realizovaná formou grafologie, tedy analýzou rukopisu. Dále pořádáme semináře zaměřené na hledání pracovního uplatnění, individuální poradenství a připravujeme workshopy s atraktivními hosty. Pořádáme také odborné kurzy a zajišťujeme rekvalifikační vzdělávání. Zprostředkováváme zaměstnání a na pracovní místa poskytujeme mzdové příspěvky.

Pokud Vás informace o projektu zaujala, můžete nás nezávazně navštívit na některém z připravovaných seminářů:

  • Městská knihovna Holešov, 13.3.2017, 9.00 hodin
  • Český svaz žen Zlín, 15.3.2017, 9.30 hodin
  • Okresní rada žen Kroměříž, 27.3.2017, 15.00 hodin

Kontakt: Kateřina Nevřalová, tel.: 777011717, e-mail: management@euro-face.cz