CESTOVNIRUCH | Euro-face.cz

Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu


Podpora
Podpora
  Realizace: 2011-2012

Cílem projektu, který realizuje Euroface Consulting s.r.o. od 1.4.2011 ve Zlínském kraji, je rozšíření nabídky a kvality dalšího vzdělávání pro pracovníky působící v cestovním ruchu včetně poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb.

Cílovou skupinu tvoří účastníci dalšího vzdělávání.

V projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny čtyři vzdělávací moduly:

  1. Rozvoj podnikání a podnikavosti
  2. ICT dovednosti a prezentace
  3. Marketing – nové nástroje rozvoje a propagace služeb v cestovním ruchu
  4. Spokojenost zákazníků, jak úspěšně komunikovat s klienty

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Reg.č.: CZ.1.07/3.2.03/02.0013

Bližší informace o projektu si stáhněte zde.


26.11.2012 Aktuální nabídka kurzů pro pracovníky z oblasti cestovního ruchu, stravovacích a ubytovacích služeb.


Připravili jsme pro Vás kurzy dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu!

Kurzy jsou určeny pro pracovníky působící v cestovním ruchu, informačních centrech, poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb apod. Kurzy jsou vhodné pro živnostníky, drobné podnikatele, majitele/zaměstnance penzionů, restaurací, ale také pro vedení a pracovníky malých a středních ubytovacích zařízení).

Cílem kurzů je s ohledem na rostoucí význam služeb a požadavky zákazníků, ale také v souvislosti s rozvojem nových technologií a nástrojů v marketingu a ICT zvýšit znalosti, efektivitu a kvalitu práce pracovníků působících v cestovním ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb.

Vzdělávací program se skládá ze 4 ucelených kurzů (modulů). Můžete si zvolit kterýkoliv z nich dle Vašich aktuálních vzdělávacích a profesních potřeb:

Aktuální termíny na podzim/zima 2012/2013!


Nabízíme Vám možnost školení přímo ve Vašem ubytovacím/stravovacím zařízení. Termíny kurzů a cena po individuální domluvě. Bližší informace Vám poskytne Ing. Kateřina Nevřalová, tel. 777 011 717, email: management@euroface.cz.

09.08.2012 Závěrečná konference a školení v cestovním ruchu


Opět jsme zavítali do Velkých Karlovic a hotelu Lanterna při příležitosti závěrečné konference v projektu Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu. Konference byla vyvrcholením již čtvrtého pilotního ověřování nového modulu zaměřeného tentokrát na Spokojenost zákazníků a komunikaci s klienty. Ve dnech 2.-4.7.2012 jsme školili zaměstnance hotelů Lanterna, Horal, Galik, penzionu Octárna a Café Bistro Matiné.

Školení se setkalo již tradičně s velkým zájmem a my jsme s radostí účastníkům oznámili v podpoře cestovního ruchu budeme pokračovat i v nově schváleném volně navazujícím projektu.


Fotografie z konference - kliknutím zobrazíte větší fotografii

29.05.2012 Pozvánka na poslední školení a závěrečnou konferenci v projektu „Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu“


Zaměření již čtvrtého modulu úspěšného projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu je Spokojenost zákazníků, jak úspěšně komunikovat s klienty.

Z obsahu třídenního školení vybíráme např.: typologie zákazníka, proaktivní zákaznické jednání, budování vztahů se zákazníky, tvorba balíčků pro turisty a nabídka doprovodných služeb. Školení se uskuteční 2.-4.7.2012 ve Velkých Karlovicích, v krásném prostředí hotelu Lanterna. Účastníci získají tištěné pracovní listy, úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování školení a všichni získají přístup k e-learningu na dané téma. Vše je díky financování z fondů ESF zdarma. Součástí školení bude závěrečná konference s prezentací všech výstupů projektu.

Srdečně zveme pracovníky v cestovním ruchu – zaměstnavatele i zaměstnance v ubytovacích a restauračních zařízeních a další zájemce, kteří se zabývají tématikou cestovního ruchu především ve Zlínském kraji.

26.04.2012 Potřetí jsme školili v cestovním ruchu v Kroměříži


V krásném prostředí restaurace Octárna jsme se sešli ve dnech 18.-20.4.2012 ke školení třetího modulu vytvořeného v rámci projektu „Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu. Modul je zaměřen na marketing – nové nástroje rozvoje a propagace služeb v cestovním ruchu. Účastníci se zabývali tématy jako je vytváření image firmy, efektivní telefonování, prezentace a propagace. Prakticky probíhal nácvik obchodních dovedností, při kterém jsme využili jsme i videokameru a vzájemné hodnocení.

V projektu podpořeném z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nás čeká ještě jedno pilotní ověření v pořadí již čtvrtého modulu zaměřeného na spokojenost zákazníků a úspěšnou komunikaci s klienty. Toto školení proběhne ve Velkých Karlovicích ve dnech 2.-4.7.2012, zájemci o účast kontaktujte Kateřinu Nevřalovou, tel.: 777 011717.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

11.01.2012 Školili jsme podruhé v cestovním ruchu.


Podruhé jsme se sešli k pilotnímu ověření nově vytvořeného vzdělávacího modulu v rámci projektu „Cestovní ruch“. Místem setkání bylo tentokrát příjemné prostředí restaurace Vodní Meloun v Kroměříži. Téma druhého modulu je „ICT dovednosti a prezentace“ a souběžně s prezenční formou byl vytvořen e-learningový kurz určený pro samostudium nebo jako informační zdroj k tématu. Zájemcům o bližší informace rádi poskytneme přístup ke vzdělávacím materiálům.
Účastníci školení – zaměstnanci restauračních a ubytovacích zařízení (hotel a restaurant Octárna, Café Corso) poskytli tvůrcům školicích materiálů I lektorům velmi pěknou zpětnou vazbu a zajímali se o další příležitosti v rámci tohoto projektu.
Třetí modul zaměřený na téma Marketing v cestovním ruchu bude pilotně ověřován 18.-20.4.2012 opět v Kroměříži.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

12.12.2011 Pozvánka na druhé školení v projektu Cestovní ruch


Projekt „Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu“ úspěšně pokračuje přípravou druhého vzdělávacího modulu. Realizace školení proběhne 4.-6.1.2012 v Kroměříži, v restauraci Vodní Meloun.

Druhý modul je zaměřen na využívání informačních technologií ve službách cestovního ruchu a tvorbu dotazníků. Budeme se prakticky zabývat možnostmi webové prezentace a propagace, vyhledáváním na Internetu, tvorbou dotazníků spokojenosti, apod.

Srdečně zveme pracovníky v cestovním ruchu – zaměstnavatelé I zaměstnance v ubytovacích a restauračních zařízeních a další zájemce, kteří se zabývají tématikou cestovního ruchu především ve Zlínském kraji.

17.10.2011 Proběhlo první školení v projektu Cestovní ruch


V krásném prostředí hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích proběhlo ve dnech 6. – 8.10.2011 první školení v projektu „Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu“.
Jednalo se pilotní ověření nově vytvořeného modulu Rozvoj podnikání a podnikavosti v cestovním ruchu. Účastníci absolvovali třídenní prezenční školení a byli seznámeni I s e-learningem, který jim bude dále sloužit jako zdroj informací. Příjemná atmosféra se odrazila I v dobrém dojmu, který si ze školení odnesli jak účastníci, tak školitelé. Realizace druhého modulu zaměřeného na využívání informačních technologií v cestovním ruchu je plánována na 4.-6.1. 2012 v Kroměříži.


Fotografie z konference - kliknutím zobrazíte větší fotografii

31.08.2011 1. školení modulu Rozvoj podnikání a podnikavosti


V rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu uspořádá Euroface Consulting 1. školení modulu Rozvoj podnikání a podnikavosti.

Uskuteční se ve dnech 6. – 8. 10. 2011 ve Velkých Karlovicích.


Bližší informace o obsahu modulu naleznete zde.